Dostawa

§ 10

Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru 

1.       Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.       Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia, w następujący sposób:

1)      za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub;

2)      za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, albo;

3)      przez system Paczkomatów – w takim przypadku zamówiony towar dostarczany jest do Paczkomatu wybranego przez Klienta w zamówieniu.

3.       Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.

4.       Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą:

1)      15,00 zł  – w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej

2)      12,00 zł – w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany przez system Paczkomatów,

3)      0,00 zł  –  w przypadku odbioru osobistego

5.       Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu, w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez KWATERĘ MYDŁA do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

6.       We wskazanych powyżej przypadkach 4 dni robocze przeznaczone są na skompletowanie zamówienia i przekazanie przesyłki przewoźnikowi w celu dostarczenia jej do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu, a następne 3 dni robocze przeznaczone są na dostarczenie przesyłki przez przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu.

7.       Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu są dostarczane wraz z wystawionym przez KWATERĘ MYDŁA paragonem fiskalnym obejmującym przedmiot zamówienia.[K1] 

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy przesyłka będzie wymagała ponownego wysłania do klienta (gdy nie zostanie odebrana przez klienta i wróci do nadawcy), a sytuacja taka nastąpi nie z winy nadawcy, klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty pokrywającej koszt ponownego nadania przesyłki tą samą drogą, jaka wybrana została pierwotnie